Atletski centar “Koševo” nalazi se u srcu grada Sarajeva i svakodnevno isti posjećuje veliki broj sportskih koletkiva, vrhunskih sportista, rekreativaca, studenata, roditelja i djece. Korištenjem resursa atletskog centra unaprijeđuju svoju fizičku spremu, poboljšavaju svoje zdravlje, a ono što je najvažnije jeste da se zabavljaju i šire pozitivne sportske priče.
U sklopu našeg kompleksa se nalaze sljedeći sportski objekti:
  • Atletska staza vrhunskog kvaliteta sa međunarodnim IAAF cerifikatom II klase objekata
  • Staza sa zemljanom podlogom za rekreativce,
  • Bacalište za atletičare,
  • Teren za odbojku na pijesku,
  • Dva fudbalska terena za rekreaciju,
  • Objekat sa teretanom, kancelarijama i svlačionicama,
  • Kafeterija.